Waldorfský klub

 

Vlastní klub byl pak založen v únoru 2010 a je určen především pro rodiče se zájmem o waldorfskou pedagogiku.
 
Témata besed: 
 
15.1. Dítě a televize
Jak ji vnímá dítě, co se děje při sledování obrazovky, dětské pořady.
Budeme si povídat o působení medií a zejména televize na malé děti. Protože rozšíření a dopady jsou velmi závažné, považuji setkání za důležité pro vaše děti. 
 
19.2. Pohádky pro různý věk dětí
Proč je děti potřebují. Co je klasická pohádka a co v sobě nese za poselství.
 
18.3. Dětská kresba
Proč ji nevystavujeme. Jak zraje ruka dítěte. Čím je dobré kreslit a malovat.
 
15.4. Kde jsou hranice dítěte a dospělého.
Hranice nebo svoboda. Proč potřebujeme ve výchově stanovovat hranice.
 
20.5. Hudba pro dětská ouška
Je lepší zpívat, nebo pustit kvalitní záznam? Co je pentatonika a co přináší dětem.
 
17.6. Výchova a sebevýchova
Dobré zásady pro výchovu malých dětí. Čemu se vyvarovat.
 

 

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

 Hlavním nositelem waldorfské myšlenky je Hana Hajnová

 • od roku 1976 pracuje s dětmi, do roku 2000 ve WMŠ v Turnově
 • absolventka 4leté vzdělávání pro učitelky WMŠ a dalšího prohlubujícího vzdělávání wald. pedagogiky
 • absolventka odborných stáží waldorfské pedagogiky v Německu a v Holandsku
 • spoluzakladatelka centra Náruč v Turnově
 • od roku 2000 lektorská a přednášková činnost na seminářích wald. pedagogiky
 • redakční a ilustrátorská činnost ve spolupráci s vydavatelstvím Fabula
 • publikační činnost - vytváření sešitů Studánka (příloha časopisu Člověk a výchova pro pedagogiku Rudolfa Steinera)
 • spolupráce s radou Asociace waldorfských mateřských škol v ČR v sekci pro mateřská centra
 • spolupráce s C. Boogerdem a WMŠ v Praze 6 při organizování vzdělávání pro zájemce o MC se zaměřením na wald. pedagogiku

 

VÍTE, ŽE

 • waldorfský způsob výchovy je přirozený a přátelský k vašim dětem a dá se uplatňovat od už jejich narození
 • v naší Náruči uplatňujeme principy waldorfské pedagogiky už od jejího založení v roce 2000
 • besedy o waldorfské výchově tu probíhají každý měsíc a jsou přístupné všem zájemcům (nabízíme témata např.  Dítě a prostředí, Dětská kresba. Dítě a hračka, Rytmus v životě dítěte, Dítě a smysly, Televize a její vliv na dítě.....) - termíny  a témata aktuálních besed najdete na úvodní straně

 

 

KRUH MATEŘSKÝCH CENTER

Náruč je zapsána mezi 15 mateřskými centry v republice, které se sdružují v KRUHU mateřských center, ovlivněných waldorfskou pedagogikou. Tento KRUH byl přizván k mezinárodní spolupráci organizací International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education (IASWECE) se sídlem ve Stockholmu

 

 

DOMÁCNOST

Náruč pořádá od roku 2005 každoročně prázdninový seminář pro rodiny s dětmi z celé republiky s názvem DOMÁCNOST – životní síla celé rodiny - konec srpna

 

 

KNIHOVNA

V naší knihovně je speciální oddělení pro knihy o waldorfské výchově,  knihy s touto tématikou jsou zde také ke koupi.

 

 

 

KONTAKT

Hana Hajnová

 

 


„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero