Waldorfský klub

 

Vlastní klub byl pak založen v únoru 2010 a je určen především pro rodiče se zájmem o waldorfskou pedagogiku.
 
Témata besed pro první polovinu roku 2017: 
 
13. 1. Waldorfská pedagogika
Jak se uplatňuje ve škole, školce, v mateřském centru, doma v rodině.
 
17. 2. Dítě a jídlo
Stravování je něco víc než ukájení hladu. Jak děti naučit jíst pestře, a dobře trávit, jaké podmínky k jídlu potřebují.
 
17. 3. Dětský vzdor
Období vzdoru má různé podoby, ale je zdravé, když jím dítě projde.
 
21. 4. Dítě a barvy
Děti je vnímají jinak než dospělí a mají jiné nároky na barevnost prostředí, hraček a ošacení.
 
19. 5. Tvořivost a nadání
Každé dítě si nese nějaké nadání a bylo by hříchem ho nepochopit, nebo nepodpořit.
 
16. 6. Dítě a Svoboda
Jak se dnes svoboda vnímá a projevuje ve výchově. Jak docílit skutečnou svobodu osobnosti.
 

 

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

 Hlavním nositelem waldorfské myšlenky je Hana Hajnová

 • od roku 1976 pracuje s dětmi, do roku 2000 ve WMŠ v Turnově
 • absolventka 4leté vzdělávání pro učitelky WMŠ a dalšího prohlubujícího vzdělávání wald. pedagogiky
 • absolventka odborných stáží waldorfské pedagogiky v Německu a v Holandsku
 • spoluzakladatelka centra Náruč v Turnově
 • od roku 2000 lektorská a přednášková činnost na seminářích wald. pedagogiky
 • redakční a ilustrátorská činnost ve spolupráci s vydavatelstvím Fabula
 • publikační činnost - vytváření sešitů Studánka (příloha časopisu Člověk a výchova pro pedagogiku Rudolfa Steinera)
 • spolupráce s radou Asociace waldorfských mateřských škol v ČR v sekci pro mateřská centra
 • spolupráce s C. Boogerdem a WMŠ v Praze 6 při organizování vzdělávání pro zájemce o MC se zaměřením na wald. pedagogiku

 

VÍTE, ŽE

 • waldorfský způsob výchovy je přirozený a přátelský k vašim dětem a dá se uplatňovat od už jejich narození
 • v naší Náruči uplatňujeme principy waldorfské pedagogiky už od jejího založení v roce 2000
 • besedy o waldorfské výchově tu probíhají každý měsíc a jsou přístupné všem zájemcům (nabízíme témata např.  Dítě a prostředí, Dětská kresba. Dítě a hračka, Rytmus v životě dítěte, Dítě a smysly, Televize a její vliv na dítě.....) - termíny  a témata aktuálních besed najdete na úvodní straně

 

 

KRUH MATEŘSKÝCH CENTER

Náruč je zapsána mezi 15 mateřskými centry v republice, které se sdružují v KRUHU mateřských center, ovlivněných waldorfskou pedagogikou. Tento KRUH byl přizván k mezinárodní spolupráci organizací International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education (IASWECE) se sídlem ve Stockholmu

 

 

DOMÁCNOST

Náruč pořádá od roku 2005 každoročně prázdninový seminář pro rodiny s dětmi z celé republiky s názvem DOMÁCNOST – životní síla celé rodiny - konec srpna

 

 

KNIHOVNA

V naší knihovně je speciální oddělení pro knihy o waldorfské výchově,  knihy s touto tématikou jsou zde také ke koupi.

 

 

 

KONTAKT

Hana Hajnová

 

 


„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero