Již proběhlo...

2018

Témata vzdělávacích seminářů:
 • Attachment - o důležitosti citového pouta v životě, a jeho poruchách a léčení
 • Lhaní, krádeže a podvody u dětí v PP
 

2017

Témata vzdělávacích seminářů

 • Inkluzivní a exkluzivní vztahy v dlouhodobé PP
 • Potřeby novorozence
 • Komunikace v rodině
 • Vychovávám dítě svého dítěte
 • Komunikace o biologické rodině
 • Terapeutické rodičovství
 • Zdravá strava strava pro nejmenší
 • Domácí příprava do školy hrou
 • Děti závislých rodičů
 • Psychohygiena
 • Komunikace v rodině
 • Když se ve škole nedaří
 • Jak se připravit na budoucnost
 • Emoce a jak s nimi pracovat
 • Práva dětí v PP
 • Zdravá a vyvážená strava pro děti
 • Kde brát energii na to být dobrým pěstounem

Pravidelná setkávání pěstounů v příbuzenské péči

Setkávání pěstounů na přechodnou dobu

Výlet pro pěstounské rodiny s opékáním

Víkendový pobyt pobyt pro pěstouny na přechodnou dobu

2016

 

Témata vzdělávacích seminářů

 • Výchovné problémy a možnosti jejich řešení
 • Komunikace v rodině
 • Děti našich dětí
 • Trénink paměti
 • Šátkování miminek
 • Cesta ke kořenům
 • Vývoj menších, vývojové vady
 • Výchova k sexualitě a zodpovědné lásce
 • Jak sdělit....
 • Méně křiku, více dohod
 • Kontakt s biologickou rodinou
 • Důslednost nebo bezpodmínečná láska
 • Znakování s miminky
 • Lhaní
 • Vychovávám dítě svého dítěte
 • Krize v rodině aneb co se to s námi děje?
 • Sociální děloha
 • Závisloti a prevence
 • První pomoc nejmenším
 • S čím může pomoci pedagogicko psychologická  poradna

Pravidelná setkávání pěstounů v příbuzenské péči

Setkávání pěstounů na přechodnou dobu

Náborově edukační kampaně "Mít domov a rodinu"

Víkendové pobyty

 

 

 


„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero