STANDARDY

Naše služby jsou poskytovány na základě standardů kvalitu sociálně právní ochrany dětí (SPOD). Standardy jsou kritéria kvality, zaručující, že služba je poskytována kvalitně a na profesionální úrovni. K nahlédnutí jsou k dispozici v kanceláři vedoucí Centra pro podporu náhradní rodinné péče. 

PŘEHLED

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

2. Ochrana práv a chráněných zájmů

3. Prostředí a podmínky

4. Informovanost o výkonu SPOD a činnosti pověřené osoby

5. Podpora přirozeného sociálního prostředí

6. Personální zabezpečení

7. Přijímání a zaškolování zaměstnanců

8. Profesní rozvoj zaměstnanců

9. Pracovní postupy pověřené osoby

10. Dohoda o výkonu pěstounské péče

11. Předávání informací

12. Změna situace

13. Dokumentace o výkonu SPOD

14. Vyřizování a podávání stížností

15. Rizikové, havarijní a nouzové situace

16. Zvyšování kvality výkonu SPOD

 

DIAGRAM POSTUPŮ A PRAVIDEL

Diagram Postup a pravidla.pdf (284801)

 

POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ VÝKONU DĚTÍ

Na základě pověření smí Centrum pro rodinu Náruč vykonávat tyto činnosti:

  • poskytovat pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a) zákona);
  • pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona);
  • zřizovat a provozovat zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§ 40 zákona);
  • uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona (§ 48 odst. 2 písm. d) zákona);
  • poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 odst. 2 písm. f) zákona);
  • poskytovat odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytovat poradenskou pomoc fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c);
  • vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g) zákona).

„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero