ZPÍVÁNKY

 

Program pro maminky (tatínky, babičky, dědečky...) s malými dětmi od cca 18 měs. - 3. roky.

  • Po společném uvítání zpíváme, tancujeme, hrajeme hry...
  • Seznamujeme děti s hudebními nástroji, hravou formou podporujeme rozvoj řeči, jemné motoriky, jemné rozlišovací schopnosti sluchu a zraku, ovládání dechu a mluvidel, rozvíjení slovní zásoby.
  • Ve spolupráci s logopedem sledujeme úroveň rozvoje řeči a pracujeme na odstraňovní vadné výslovnosti hlásek. Možnost idviduálního posouzení řečového vývoje dítěte logopedkou Mgr. Helenou Vackovou. 
  • Po skončení je připravena společná svačinka se závěrečným rituálem.
 

 

 

ÚTERÝ  8:30, 9:30 a 10:30

 

Lektorka:  Michaela Uchytilová, DiS.

Cena: pololetní kurzovné 700,-

 

 

 


 

 

ZPÍVÁNKY


„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero