VESELÁ ŠKOLIČKA

Kurz školní připravenosti bude probíhat o března do května 2017. 

Úvodní lekce se uskuteční 21. 3. 2018, kde se především rodiče předškoláků dozvědí potřebné organizační informace o kurzu a následné spolupráce.

 

Pravidelný kroužek pro děti od 6 let s odkladem školní docházky

Nabízíme Vám možnost jak efektivně využít rok před zahájením školní docházky.

  • Pod vedením speciálního pedagoga probíhá program zaměřený na komplexní rozvoj dovedností pro zahájení školní docházky ( rozvoj řeči, motoriky, grafomotoriky, pracovních návyků, sociálních dovedností, dílčích schopností pro zahájení nácviku čtení a psaní). To vše hravou formou, s přihlédnutím k individuálním  možnostem dítěte.
  • Děti se schází v malém počtu, aby byla zajištěna individualizovaná péče (max. 8 dětí )
  • S dětmi pracuje speciální pedagog společně s asistentkou.
  • Před zahájením i v průběhu kurzu máte možnost bezplatné individuální konzultace se speciálním pedagogem, garantem a metodikem školičky  (Mgr. Petra Houšková)
  • V době konání školičky pak můžete  využít naše další poradenské služby – besedy a konzultace s psycholožkou nebo sociálně právní poradnu.
  • Pro děti jsou zajištěny pomůcky a  potřebné pracovní materiály.
  • Školička probíhá pravidelně jednou týdně, od října do dubna.

 

 
 
V minulých letech projekt podpořili: Nadace Euronisa, Nadace B.J. Horáčka, ERA pomáhá regionům

Nadace EURONISA


„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero