Osvětové kampaně na podporu náhradní rodinné péče

18.04.2018 14:26

 

I děti se dají pěstovat…

 

V Centru pro rodinu Náruč se věnujeme mimo jiné podpoře náhradní rodinné péče. Naší hlavní činností je doprovázení pěstounských rodin. Péči a zkušenosti, které děti v rodinách dostávají, je posilují a vybavují do dospělosti. Z našeho pohledu je pěstounská péče svým posláním velmi důležitá a opodstatněná. Pěstouni k dětem přistupují citlivě a podporují je, aby rozuměly svému životnímu příběhu, což je pro jejich budoucí život a vztahy podstatné. Oceňujeme velkorysost pěstounů, kteří si děti nijak nenárokují a opravdu jim „jen“ pomáhají, když to jejich situace vyžaduje. Svědčí o tom i to, že po jejich několikaletém společném soužití se pěstouni dokáží radovat, že děti navázaly kontakt se svou biologickou rodinou nebo se k nim vrátily. Pěstouni se totiž zaměřují na radost a štěstí dětí a nejsou sobečtí.

Přáli bychom si, aby všechny děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí. Proto podporujeme pěstounství také osvětovými aktivitami v našem centru. Za velmi důležité považujeme informování široké veřejnosti o tom, co to pěstounská péče je a jak probíhá. Cítíme totiž, že její poslání není ve společnosti doceněné a věříme, že se to zlepšením povědomí může posílit.

Během roku pořádáme nezávazná informační setkání a besedy s pěstouny.

V rámci Dne rodiny 15. 5. každoročně nabízíme konzultace na téma pěstounská péče a přibližujeme veřejnosti činnost našeho centra při Dni otevřených dveří.

S osvětovými aktivitami se připojujeme i k městským akcím, kde připravujeme aktivity pro rodiny v duchu motta „I děti se dají pěstovat“.

V rámci kampaně Mít domov a rodinu, která probíhá pod záštitou Krajského úřadu Libereckého kraje, pořádáme v měsíci říjnu veřejné osvětové činnosti během Týdne náhradního rodičovství. Při poslední akci jsme se s občany Turnova, kteří projevili zájem, společně pokusili vytvořit co nejdelší leporelo z převážně dětských obrázků na téma MŮJ DOMOV – MOJE RODINA. Leporelo čítá nyní 280 obrázků a postupně jej při podobných aktivitách rozšiřujeme. Na měsíc říjen plánujeme i v roce 2018 veřejnou osvětovou aktivitu.

Pro zájemce poskytujeme i individuální poradenství.                                                                             

 Našimi snahami je rodiny podporovat na cestě ke společnému porozumění. Máme radost, že díky naší profesi můžeme být alespoň částečně součástí příběhů pěstounských rodin. A i když víme,  že to často není procházka růžovou zahradou, najde se vždy radost a úspěchy, které rodiny stmelují a posilují.

                                   

                                                                                                                       Pracovní tým Centra pro rodinu Náruč„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero