PROJEKTY V ROCE 2013

30.03.2015 10:00
  • Centrum podpory pěstounských rodin - příměstský tábor - srpen 2013 v Turnově - aktivity během příměstského tábora pro děti z pěstounských rodin byly financovány z příspěvku Nadace Euronisa
  • Víkend za odměnu - 6. - 8. 9. 2013 v Radostíně u Sychrova - aktivity během pobytu v ozdravovně byly hrazeny z příspěvku Nadace Preciosa a MPSV
  • Pěstounská rodina - můj záchranný kruh - 2. vydání (aktualizované o informace vyplývající z novely zákona o soc. právní ochraně dětí) bylo financováno díky příspěvku České pošty, s.p.

„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero