O Náruči

 

Pomáháme rodinám spokojeně žít!

 

Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2000 v Turnově. 

 

Činnosti Centra pro rodinu Náruč jsou:

1) provoz rodinného centra - zařízení komunitního a integračního charakteru zaměřené na volnočasové a komunitní programy, clová skupina:rodiny s dětmi zpravidla 0-6let věku, rodiče dětí školního věku a prarodiče

2) centrum podpory náhradní rodinné péče - zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí

3) sociální podpora - poradenství a vzdělávání rodičů s dětmi, poskytování preventivních a podpůrnýh služeb za účelem předcházení vzniku a rozvoje negativních jevů v rodině

4) miniškolka- péče o předškolkové děti- příprava na vstup do MŠ, pomáhá dětem rozvíjet sociální, verbální, výtvarné a pohybové dovednosti

5) humanitární projekty - projekty zaměřené na pomoc a podporu potřebným - sbírkové akce, adopce na dálku, dobrovolnický program.

 

Posláním Centra je podpora rodiny, poskytování služeb a pomoci všem jejím členům a subjektům spolupracujících s rodinou. Centrum je členem Sítě pro rodinu (dříve Síť mateřských center), nositel ocenění Společnost přátelská rodině a mnoha dalších. Náruč je otevřená široké veřejnosti a nabízí prostory pro setkávání dětí a jejich rodičů, organizuje volnočasové aktivity, kurzy pro osobní růst, tvůrčí aktivity pro děti a jejich rodiče, společné výlety, pobyty, besedy a semináře, poradenství, hernu a miniškolku. Programy a projekty jsou garantovány odborníky z dětské psychoogie, speciální pedagogiky a sociálního poradenství.

 

Jsme členem Asociace Dítě a Rodina

Stanovy Asociace

 

 

 

KDE NÁS NAJETE

V této rubrice nejsou žádné články.


„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero