Adopce na dálku  2015 / Poojary Swathi z Indie

Poojary Swathi je 18-letá dívka, které zemřela matka a otec rodinu opustil. Nyní žije se svými sourozenci u rodiny strýce, který se jich ujal. Strýc má jako námezdní dělník  s velmi nízkým příjmem a nemůže dětem zajistit základní potřeby - natož studium.

 

Z těchto důvodů jsme se rozhodli Poojary podpořit částkou 4900,- Kč na rok a zajistit jí tak nejen vzdělání, ale i lepší vyhlídky na budoucnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopce na dálku 2006 - 2015 / Hasifa Nambonzo z Ugandy

Hasifa byla Náručí podporována od roku 2006 až do března 2015. Vystudovala základní školu, v březnu 2015 se s rodinou odstěhovala mimo podporovanou oblast a spolupráci s námi ukončila.

Členky Náruče adoptovaly v roce 2006 holčičku z Ugandy - jmenuje se Hasifa Nambozo, narodila se 14.5.2001. Hasifa žije se svou matkou a čtyřmi sourozenci ve vesnici Bosagazi Gombolola. Otec je rolník, ale s rodinou nežije. Hasifa chodí do školy a chtěla by se stát zdravotní sestrou.

 

Náš roční příspěvek je 7.000 Kč. Na příspěvek přispívají členové a návštěvníci Náruče. Tato suma je vždy na počátku roku převedena na konto Arcidiecézní charity.
Finanční příspěvek od "adoptivních rodičů" se dělí:
- 8% využívá ADCH Praha na pokrytí administrativních výdajů
- 2% využívá ADCH Praha na realizaci projektu (koordinace, kontrola)
- 20% tvoří rozvojový program, ze kterého ADCH Praha hradí konkrétní projekty v cílových zemích (nemocnice, školy)
- 70% tvoří fond "adopce", ze kterého jsou hrazeny náklady spojené se vzděláním "adoptivních" dětí.

 

 

 

Proč právě holčička z UGANDY?

Uganda se nachází ve východní Africe a jako mnoho okolních zemí prošla občanskou válkou a vládou diktátora Ida Amina. Toto období trvalo 30 let. V zemi žije více než 10% lidí nakažených virem HIV, na AIDS zemřely už 2 miliony lidí. Dívky mají velmi malou šanci na vzdělání. Pokud se neprovdají podle představ rodičů, jsou zavrženy. Manželství tady není navždy, muži často odcházejí od rodiny, ženy mají jen málo možností, jak si vydělat. Neumí většinou číst a psát, a tak prodávají sebe. Šíří se spousta infekčních chorob a nemoci spojené s podvýživou. Když dáme "naší holčičce" možnost vzdělávat se, bude mít lepší šanci na klidný a bezpečný život a domov pro své děti.

 

 


„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero