Kontakty a pracovní tým

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ z.ú.

e-mail: naruc.turnov@seznam.cz

telefon:   

 • 775 964 312        Michaela Uchytilová - informační a kontaktní pracovník, projektová a programová koordinátorka

 • 775 964 314        Tereza Linhartová - ředitelka                                                 

 • 775 964 311        Miniškolka

 • 734 307 520        Bc. Jitka Altmanová - vedoucí Centra podpory náhradní rodinné péče  

                                      e-mail: naruc.cppr@seznam.cz 
 • 775 964 313        Mgr. Petra Bělohlávková, DiS. - kontaktní a sociální pracovník, koordinátor projektu DRŠ

                                                           

Adresa:

Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.   

Skálova 540

511 01 Turnov

IČO: 70155097
Č. účtu: 170677989/0300

 

 

Pracovní tým

 

Tereza Linhartová, ředitelka

 • organizační a ekonomická pracovnice, koordinátorka projektů na podporu rodiny
 • absolventka SEŠ Turnov, pomaturitní kvalifikační studium  Obchodně podnikatelský managment
 • další vzdělávání: Rekvalifikační kurz Manažer NNO, Řízení NNO, Fundrasing, Finanční řízení NNO, Účtování projektů NNO, akreditovaná cvičitelka  aerobiku a dance aerobiku, semináře waldorfské pedagogiky, kurz digitální fotografie, akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání, kurz první pomoci

 

 

Michaela Uchytilová, Dis.

 • programově administrativní pracovnice, projektová koordinátorka, lektorka zpívánek 
 • lektorka poradensky-motivačních programů pro trh práce, poradenství z oblasti návratu na trh práce a získání zaměstnání, profesní poradenství
 • FHS UK obor Humanní etologie, absolventka VOŠ informačních služeb v praze oboru Informační management
 • hudební metodické a muzikoterapeutické semináře pro práci s dětmi, kurz rodičovské komunikace

 

 

 

 

Lenka Dědková

pomocná administrativní pracovnice

vzdělání: absolventnka PRAK Liberec    

 

  

 

Eva Pleslová

 • koordinátorka a programová pracovnice Rodinného centra, lektorka mimicvičení, pracovnice pro přímou práci s klienty
 • další vzdělávání: rekvalifikační kurz Osobní asistent pro děti a mladistvé, kurz Rozvoje pohybových dovedností dětí 0-3 roky, Metodiky pohybových her s kojenci a batolaty, semináře waldorfské pedagogiky, akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání

 

 

 

                                    Bc. Martina Hockeová-Štejfová

 •                     koordinátorka a  vedoucí učitelka Miniškolky
 •                     vzdělávání  a praxe: VŠ pedagogická, učitelka plavání MŠ a 1.stupně, vůdkyně skautského oddílu
 •                     akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání
 •                     momentálně na RD

 

Kateřina Hornová

 • zástupkyně vedoucí učitelky v miniškolce, koordinátorka kampaně Křídla a kořeny naší rodiny
 • vzdělání: gymnázium, studentka Univerzity J. E. Purkyně - pedagogická fakulta, specializace MŠ,  (kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti (od 0-6 let),  kurz MONTESSORI CESTOU pro děti ve věku 1,5 až 3 roky, kvalifikovaná cvičitelka dětské jógy I a II 
 • praxe: mateřská školka s prvky montessori pedagogiky, cvičitelka dětské jógy, práce s dětmi s diagnózou aspergerův syndrom
 • akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání

                                                                                                                                 

 

 

Bc. Jitka Altmanová

 • vedoucí Centra náhradní rodinné péče
 • vzdělávání a praxe: Technická univerzita Liberec, sociální pracovnice
 • akreditovaný vzdělávací program "Případová setkání"
 • akreditovaný vzdělávací program "Výcvik mediace"
 • akreditovaný vzdělávací program "Sociální práce s rodinou při poskytování sociálně právní ochrany dětí"

 

 

Mgr. Petra Bělohlávková, Dis

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči, koordinátorka projektu na podporu rodiny
 • vzdělání a praxe: Technická univerzita Liberec, sociální pracovnice
 • akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání
 • "Výcvik facilitačních dovedností, Rozum a Cit"

 

 

 

Bc. Lucie Moťovská

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči
 • vzdělání a praxe: Univerzita Hradec Králové - obor Výchovná práce ve speciálních zařízeních, vychovatelka v dětských domovech
 • akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání
 •  

 

 

 

Hana Lamačová, DiS.

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči, propagace a PR
 • vzdělání a praxe: Evangelická akademie VOŠ - obor Sociální práce a sociální pedagogika
 • Výcvik komunikačních dovedností
 
 
 
 
 
 

Jana Chmelíková

 • asistentka organizace, propagace a PR, sociálně administrativní pracovnice pro náhradní rodinnou péči,
 • kontaktní pracovnice pro náhradní rodinnou péči
 • absolventka SUPŠ Turnov, lektorka výtvarných aktivit
 • další vzdělávání: kurz rodičovské komunikace, semináře waldorfské pedagogiky, rekvalifikační kurz pečovatelka o děti od 0 do 10 let, canisterapeutický kurz
 • akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání

 

 

Mgr. Jana Leitnerová

 • psycholožka, interní supervizor, lektorka, poskytuje poradenské služby z oblasti dětské psychologie
 • profese: psycholog

 

Mgr. Martina Melíšková

 • lektorka Veselé školičky, pedagog pro práci s dětmi
 • vzdělání: speciální pedagog

 

Hana Hajnová

 • spoluzakladatelka centra, lektorka  a dobrovolnice, koordinátorka Klubu waldorfské pedagogiky, členka rady
 • učitelka MŠ a WM
 • absolventka 4leté vzdělávání pro učitelky WMŠ a dalšího prohlubujícího vzdělávání wald. pedagogiky
 • absolventka odborných stáží waldorfské pedagogiky v Německu a v Holandsku
 • od roku 2000 lektorská a přednášková činnost na seminářích wald. pedagogiky
 • redakční a ilustrátorská činnost ve spolupráci s vydavatelstvím Fabula
 • publikační činnost - vytváření sešitů Studánka (příloha časopisu Člověk a výchova pro pedagogiku Rudolfa Steinera)
 • spolupráce s radou Asociace waldorfských mateřských škol v ČR v sekci pro mateřská centra
 • spolupráce s C. Boogerdem a WMŠ v Praze 6 při organizování vzdělávání pro zájemce o MC se zaměřením na wald. pedagogiku
   

 

Ing. Soňa Báčová

 • předsedkyně kontrolní komise,  ekonomicko finanční konzultantka centra
 • vzdělání  a profese: absolventka VŠ ekonomické, auditorka

 

Lektoři:

Jarka Hassová - Powerjóga, Ranní jóga

Michaela Uchytilová - Zpívánky

Pavla Lukešová - Pilates

 

 

 

 

Statutárním orgánem je ředitelka - Tereza Linhartová

 

Dále spolupracujeme s celou řadou dobrovolníků, lektorů a jiných spolupracovníků dle potřeb klientů a členů CPR Náruč.              


„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero