SPOLUPRACUJEME

 

Asociace waldorfských mateřských škol  v ČR - waldorfská pedagogika vychází z anthroposofické antropologie Rudolfa Steinera (1861-1925), která si všímá zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se. Učební plán, metody a obsahy výuky waldorfské školy jsou z tohoto poznání přímo odvozeny. Na základě Steinerovy antropologie vzniklo od r. 1919 až do současnosti na celém světě několik tisíc pedagogických a léčebně-pedagogických zařízení. Na výchovu je ve waldorfských školách nahlíženo jako na vývojový proces, v němž jsou určité předměty zaváděny ve specifických fázích individuálního rozvoje osobnosti. Smyslem je upravit učební plán potřebám a postupně se rozvíjejícím schopnostem dítěte.

 

Asociace DÍTĚ A RODINA z. s. - je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktiviami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci. Centrum pro rodinu Náruč je členem Asociace DÍTĚ A RODINA.

 

Kruh mateřských center pracujících na principech waldorfské pedagogiky - www.ikruh.cz/

 

TJ Sokol Turnov - www.sokolturnov.cz/

 

Klub přátel železnic Českého ráje - web.telecom.cz/firmy/310

 

OS POVYK - příměstské tábory

 

Městská knihovna A. Marka Turnovwww.knihovna.turnov.cz

 

TJ Turnov - www.tjturnov.cz

 

Kojenecké ústavy, dětské domovy, azylové domy - sbírky oblečení a potřeb

 

 

 

 


„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero