Sbírkové akce

  • 19. - 23. 10. 2015 probíhá sbírka oblečení a potřeb pro děti i dospělé
     

SBÍRKOVÉ AKCE PRO OHROŽENÉ DĚTI

  • Spolupracujeme s dětským domovem, kojeneckým ústavem, azylovým domem pro matky s dětmi a Klokánkem.
  • Ve spolupráci se sociálním odborem jsme schopni poskytnout  i jednorázovou materiální pomoc matkám v nouzové situaci.
  • DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘISPíVAJÍ DO SBÍRKY NEBO SE NA AKCI ORGANIZAČNĚ PODÍLEJÍ !!!

 

POZVEDNĚTE SLABÉ!

Nadace Euronisa opakovaně vybrala naše sdružení do regionální veřejné sbírky

3. ročník - výtěžek 8.500,-Kč

4.ročník - výtěžek 3.290,-Kč

7.ročník - výtěžek 21.800,-Kč

9.ročník - Výtěžek 5.600,-Kč.

Fotogalerie: Sbírkové akce


„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero