CENTRUM PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

POSLÁNÍ CENTRA


"Poskytujeme podporu a pomoc všem členům náhradních rodin, zaměřujeme

 se především na pěstounské rodiny."

 • Posláním Centra pro rodinu Náruč, z.s. je podpora rodiny, poskytování služeb a pomoci všem jejím členům a subjektům spolupracujícím s rodinou.Centrum poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče, zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí.
 • S rodinami pracujeme od roku 2007.
 • Nabídka aktivit vychází primárně z potřeb každé rodiny.
 • Působnost: Liberecký, Středočeský a Královéhradecký kraj
 • Nabízíme služby, které jsou odborně garantované - náš realizační tým tvoří odborníci s dlouholetou poradenskou praxí v oblasti pedagogicko psychologického poradenství, speciálně pedagogického poradenství, klinické psychologie a rodinné terapie, sociálně právního poradenství.
 • Od ledna 2011 jsme pověřenou osobou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
 • Od ledna 2013 jsme v rámci sociálně právní ochrany pověřenou osobou, která smí uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle §47b zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Naši pracovníci se řídí Standardy kvality sociálně - právní ochrany dětí, zpracovanými dle vyhlášky č. 473/2012 , o provedení některých ustanovení zákona o sociálně - právní ochraně dětí, které jsou v písemné formě k nahlédnutí v naší kanceláři.

 

CÍLE

Cílem je zajištění aktivit a služeb pro pěstounské rodiny a pro rodiny s dětmi.

 • doprovázení pěstounských rodin s uzavřenou Dohodou o výkonu pěstounské péče
 • pomáhání rodině při přijetí dítěte do rodiny, při řešení náročných životních situací
 • poradenská činnost pro pěstounské rodiny, zajištění asistovaných kontaktů, zvyšování odbornosti pěstounů a poskytování vzdělávání pěstounům, setkávání pěstounů a pěstounských rodin
 • zajištění psychosociální aktivity pro děti z pěstounských rodin, pomáhat všestrannému rozvoji dětí v rodin
 • vyhledávání zájemců o náhradní rodinnou péči, poskytování poradenství pro zájemce
 • poradenství pro rodiny, pomoc rodině při řešení výchovných obtíží a obtíží souvisejících s péčí o dítě
 • zajištění aktivit pro děti s cílem jejich ochrany před škodlivými vlivy
 • respektovat zájmy a potřeby dětí, při poskytování našich služeb preferujeme kvalitu před kvantitou
 • podpora profesního růst našich pracovníků

 

NABÍZÍME SLUŽBY

 • dětského psychologa
 • klinického  psychologa
 • speciálního pedagoga
 • logopeda
 • supervizora
 • mediátora
 • fyzioterapeuta
 • právníka
 • pedagoga
 • kvalifikovaných pečovatelek pro děti od 0 do 15 let 

 

SPOLUPRACUJEME

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec

Krajský úřad Libereckého kraje - oddělení sociálně právní  ochrany

Informační středisko Mikuláš, o.p.s
 

PODPORUJÍ NÁS

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Nadační fond J&T
 • Nadace Euronisa
 • Město Turnov

 

CO JE PĚSTOUNSKÁ PÉČE

více info

 

 

 

 

 

 

 


 


„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero