MÍSTO KONÁNÍ TURNOV - POUZE PRO PŘÍBUZENSKOU PP

09.02.2015 09:40

Pravidelná tematická setkávání pěstounů s dětmi v příbuzenské pěstounské péči

 

  • „Příbuzenská pěstounská péče“

Datum: čtvrtek 19. 2. 2015 od 16:00

Rozsah: 2 hodiny

Lektor: Mgr. Petra Bělohlávková

 

  • „Potřeby pěstounů a dětí“

Datum: čtvrtek 16. 4. 2015 od 16:00

Rozsah: 2 hodiny

Lektor: Mgr. Petra Bělohlávková

 

  • „Vyrovnání se s příbuzenskou PP“

Datum: čtvrtek 18. 6. 2015 od 16:00

Rozsah: 2 hodiny

Lektor: Mgr. Petra Bělohlávková

 

  • „Role v příbuzenské PP“

Datum: čtvrtek 17. 9. 2015 od 16:00

Rozsah: 2 hodiny

Lektor: Mgr. Petra Bělohlávková

 

  • „Kontakt s rodiči“

Datum: čtvrtek 19. 11. 2015 od 16:00

Rozsah: 2 hodiny

Lektor: Mgr. Petra Bělohlávková

 

Na všechny semináře je nutné hlásit se předem vždy nejpozději týden před konáním akce svému klíčovému pracovníkovi. Změna programu vyhrazena.

 


„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero