MÍSTO KONÁNÍ TURNOV

09.02.2015 10:04

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 2015

Turnov

 

Práce se stresem, osobní vyhoření, psychohygiena, relaxační techniky I

 • duševní vyrovnanost jedince
 • negativní vlivy na naší psychiku
 • jak předcházet stresu
 • praktické techniky

Datum: sobota 17. 1. 2015 od 9:00, max. kapacita 15 účastníků

Rozsah: 8 hodin

Lektor: Mgr. Katarzyna Korda Jedzoková, psycholožka

 

Práce se stresem, osobní vyhoření, psychohygiena, relaxační techniky II

 • duševní vyrovnanost jedince
 • negativní vlivy na naší psychiku
 • jak předcházet stresu
 • praktické techniky

Datum: sobota 7. 3. 2015 od 9:00, max. kapacita 15 účastníků

Rozsah: 8 hodin

Lektor: Mgr. Katarzyna Korda Jedzoková, psycholožka

 

„Sebedůvěra a sebevědomí dětí“

 • jak poznáme (ne)sebevědomé dítě
 • jak budovat a posilovat zdravé sebevědomí

Datum: pátek 20. 3. 2015 od 13:00

Rozsah: 4 hodiny

Lektor: Mgr. Jana Leitnerová, dětská psycholožka

 

„Děti s problémy“

 • nabídka služeb DDÚ v Liberci pro pěstounské rodiny
 • jaké děti přicházejí do DDÚ
 • jak se v DDÚ s dětmi pracuje

Datum: sobota 21. 3. 2015 od 9:00

Rozsah: 4 hodiny

Lektor: PhDr. Božena Lányová, ředitelka Dětského diagnostického ústavu v Liberci

 

Práce se stresem, osobní vyhoření, psychohygiena, relaxační techniky III

 • duševní vyrovnanost jedince
 • negativní vlivy na naší psychiku
 • jak předcházet stresu
 • praktické techniky

Datum: sobota 16. 5. 2015 od 9:00, max. kapacita 15 účastníků

Rozsah: 8 hodin

Lektor: Mgr. Katarzyna Korda Jedzoková, psycholožka

 

„Rodinné finance“

 • jak udržet rodinné finance pod kontrolou
 • jak předcházet nebezpečí zadlužení
 • dluhová past a co s ní
 • exekuce, osobní bankrot
 • jak vést děti k hodnotám a hospodaření s penězi

Datum: pondělí 17. 8. 2015 od 9:00

Rozsah: 4 hodiny

Lektor: Bc. Ludmila Žánová, expertka na finance občanského sdružení „D“

 

„Děti a média“

 • co jsou média a k čemu nám slouží
 • jak udržet krok s dětmi ve světě nových technologií
 • jak zajistit dětem bezpečný pohyb na internetu
 • Jak zjistit, jak dítě počítač využívá
 • Jaká je časová tolerance využívání počítače vzhledem k věku

Datum: pondělí 17. 8. 2015 od 13:00

Rozsah: 4 hodiny

Lektor: Eva Bělohlavá, lektorka mediální výchovy

 

„Kontakt s biologickou rodinou“

 • právo dítěte na kontakt s rodiči, právo rodičů na kontakty s dětmi (legislativa)
 • proč je kontakt pro dítě důležitý
 • jak hovořit s dítětem o biologické rodině
 • asistovaný kontakt

Datum: úterý 18. 8. 2015 od 9:00

Rozsah: 4 hodiny

Lektor: Ing. Kateřina Stránská, sociální pracovnice

 

„Jak pracuje OSPOD před umístěním dětí do náhradní rodinné péče nebo ústavní péče“

 • co je Individuální plán ochrany dítěte
 • co je Vyhodnocení situace dítěte
 • zákonné možnosti sociálních pracovníků

Datum: úterý 18. 8. 2015 od 13:00

Rozsah: 4 hodiny

Lektor: Stanislava Havlová, sociální pracovnice OSPOD Turnov

 

Práce se stresem, osobní vyhoření, psychohygiena, relaxační techniky IV

 • duševní vyrovnanost jedince
 • negativní vlivy na naší psychiku
 • jak předcházet stresu
 • praktické techniky

Datum: sobota 22. 8. 2015 od 9:00, max. kapacita 15 účastníků

Rozsah: 8 hodin

Lektor: Mgr. Katarzyna Korda Jedzoková, psycholožka

 

„Agresivita dětí“

 • co způsobuje agresivitu
 • jaké mohou být projevy agresivity
 • jak se chovat k agresivnímu dítěti

Datum: pátek 16. 10. 2015 od 13:00

Rozsah: 4 hodiny

Lektor: Mgr. Jana Leitnerová, dětská psycholožka

 

„Práce se ztrátou a zármutkem“

 • smutek patří k životu
 • dítě přichází do pěstounské péče vždy poznamenané nějakou ztrátou
 • jak se vyrovnat s nelehkými a tragickými situacemi v rodině

Datum: sobota 7. 11. 2015 od 9:00

Rozsah: 8 hodin

Lektor: Martin Bušina, psychoterapeut, speciální pedagog a supervizor

 

 

Na všechny semináře je nutné hlásit se předem vždy nejpozději týden před konáním akce svému klíčovému pracovníkovi. Také je důležité klíčovému pracovníkovi spolu s přihlášením sdělit, zda budete potřebovat hlídání dětí v době konání semináře.

Změna programu vyhrazena.


„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero